Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

Biserica este ctitorită în anul 1532 de către Petru Rareş şi are hramul Adormirii Maicii Domnului. Este construită din piatră şi cărămidă, în plan rectangular, fără turlă. Din punct de vedere arhitectonic, edificiul este asemănător cu Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor din Părhăuţi, ctitorită de logofătul Gavriil Trotuşan în 1522. Ulterior, în primele decenii ale secolului al XVII-lea, au fost adăugate două turnuri, din care unul a fost înlăturat la o dată necunoscută iar al doilea poziţionat pe pridvor şi pronaos. Acesta a fost înlăturat cu prilejul restaurării construcţiei.

Pentru construcţia bisericii lui Petru Rareş au fost folosiţi zidari din oraşele Moldovei, iar anumite elemente cum sunt chenarele ferestrelor şi mai ales cel al portalului în arc frânt cu mai multe muluri rezemate pe baze mici ornate, dar fără ramă dreptunghiulară, au fost opera unor meşteri saşi din Transilvania, probabil din Bistriţa. Dulgherii din Moldova, au fost folosiţi pentru realizarea acoperişului, uşii, ferestrelor, stanelor şi catapetesmei. Planul bisericii are formă dreptunghiulară şi este împărţit în pridvor, pronaos, naos şi altar.

Pictura interioară nu este cea originală, ea fiind refăcută în mare parte. Pe peretele vestic din dreapta intrării în naos se află un tablou votiv în care sunt pictaţi ctitorul Petru Rareş, Doamna Elena şi un copil, probabil Iliaş. Cei trei sunt reprezentaţi în haine festive; domnitorul poartă pe cap, sub coroana voievodală, o bonetă brodată cu mărgăritare, iar Doamna Elena Rareş un văl lung care-i cade pe spate.

BISERICA ADORMIRII MAICII DOMNULUI - BAIA from Comuna Baia on Vimeo.


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.