Catedrala Catolică

Ruinele Catedralei Catolice din Baia sunt poziţionate în centrul comunei. Biserica romano-catolică a fost construită în anul 1410, din porunca domnitorului Alexandru cel Bun, pentru soţia sa Margareta, care era de neam polonez şi de religie catolică. Era considerată cea mai frumoasă dintre bisericile catolice ale Moldovei.

Edificiul este construit integral din piatră făţuită şi brută, în stil gotic, fiind asemănător bisericilor din Transilvania. Catedrala are formă de sală împărţită într-un altar care se termină într-o absidă poligonală şi o navă de dimensiuni mari (8,60X26,30m pe interior).

În anul 1467 a fost afectată de un incendiu, în urma căruia s-a adăugat pe latura de sud o capelă iar pe cea de vest un turn-clopotniţă etajat, accesul fiind înlesnit printr-o scară spirală plasată în colţul de nord-vest. Pe latura sudică a acestui turn a fost zugrăvit Sfântul Cristofor, protector al călătorilor şi apărător împotriva morţii subite. Picturi similare sunt întâlnite la Humor şi în unele biserici din Transilvania.

În secolul al XV-lea acestă catedrală a avut un rol important pentru Biserica Catolică din Moldova. În anul 1418 a fost înfiinţată Episcopia de Baia de către Papa Martin al V-lea. În urma luptei de la Baia din 14 -15 decembrie 1467 dintre Ştefan cel Mare şi Matei Corvin, când oraşul a fost incendiat, a suferit distrugeri mari şi catedrala. În scurt timp, în anul 1523, Episcopia Catolică şi-a încetat existenţa.

În timpul domniei lui Petru Rareş, osemintele Margaretei Muşata au fost reînhumate sub baptiseriul Bisericii Catolice din Baia. În secolul al XVII-lea încă mai dăinuia o inscripţie pe partea dreaptă a altarului care atesta acest lucru: “În anul 1410, s-a sfinţit această biserică în cinstea Prea Curatei Fecioare Maria; s-a clădit de ilustrul domn Alexandru-Vodă, împreună cu mănăstirea Moldavicen, pentru pomenirea soţiei sale, Margareta, care este înmormântată sub baptiser. Să se odihnească până la învierea spre viaţa veşnică. Amin”.

Catedrala a fost ruinată în secolul al XVIII-lea, iar dupa al doilea război mondial a fost distrusă.

Ruinele catedralei romano-catolice sf maria from Comuna Baia on Vimeo.


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.