Localitatea a intrat în atenţia cercetătorilor la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Aici au fost efectuate de-a lungul anilor atât periegheze (cercetări de teren), sondaje cât şi săpături sistematice. Arheologii Neculai Beldiceanu şi Grigore C. Buţureanu, au efectuat primele sondaje în punctul numit Cetăţuie, pe malul drept al Moldovei. Aici au descoperit diferite materiale arheologice precum cărămizi şi fragmente ceramice de culoare gălbuie cu ornamente din linii verzi. Deasemenea, aceştia au efectuat o primă schiţă a Cetăţuiei, cu ajutorul căreia au dovedit vechimea aşezării.

Ulterior, în anul 1924, profesorul Vasile Ciurea, după ce a citit lucrarea celor doi arheologi, a efectuat cu ajutorul elevilor sondaje şi a identificat staţiunea cercetată anterior. Acesta a semnalat existenţa unor „hârburi şi pământ cu caracter neolitic”. Cercetările au continuat în anul 1931, cu ajutorul Comisiei Monumentelor Istorice, când au fost descoperite diferite obiecte precum toporaşe, lame de silex şi ceramică, care întăreau teoria că aşezarea datează din perioada preistorică.

Cercetările au continuat în perioada postbelică sub îndrumarea arheologilor N. Ursulescu şi M.Ignat iar după anii ’90 au fost efectuate de D. Boghian, I. Mareş, B. Niculică, S. Ignătescu.

În prezent situl arheologic de la Baia – Cetăţuie, ce se află în imediata vecinătate a cantonului silvic Baia, este acoperit parţial cu pădure de fag şi carpen. Cercetările efectuate pe parcursul anilor au dovedit locuirea permanentă a acestei aşezări fortificate cu şanţuri şi valuri de pământ. Vestigiile descoperite aici aparţin purtătorilor culturilor Precucuteni, Cucuteni, Horodiştea – Erbiceni – Gordineşti, Komarow şi Grăniceşti, care s-au stabilit în aceste locuri pe parcursul epocilor paleoliticului, neoliticului, bronzului şi fierului

Prezentarea vestigiilor din neolitic - epoca bronzului din secolele XIV -XVII from Comuna Baia on Vimeo.


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.